O portálu

STK-portál je pracovní nástroj pro smluvní partnery DEKRA CZ, obsahující aplikace pro podporu
provozu, pracovních procesů, poskytování informací a dalších aspektů činnosti stanic technické
kontroly. K obdobnému účelu pro stanice měření emisí a úřady obcí s rozšířenou působností slouží
systémy SME-portál a DÚ-portál, které mají stejné řešení a uživatelské rozhraní.
Mezi aplikace nabízené v rámci STK-portálu patří například Maestro, Výpisy, DEKRA Data ME,
Plakety, Příručka SME a další.

Ve verzi STK-portál 2.0 jsme přistoupili k aktualizaci uživatelského rozhraní a vzhledu všech aplikací,
tak aby odpovídaly moderním požadavkům na jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní, využití
displejů s vysokým rozlišením a moderních prohlížečů. Dále bylo rozhraní přizpůsobeno firemním
guidelines DEKRA v rámci sjednocení vzhledu i se všemi dalšími aplikacemi a webovými stránkami
poskytovanými společností DEKRA CZ.

Doufáme, že vám bude nové rozhraní vyhovovat a uvítáme, poskytnete-li nám zpětnou vazbu. Co se
týče funkční stránky, funkcionalita všech aplikací by měla zůstat zachována v plném rozsahu, tak jak ji
znáte.

Adresa portálu

Další aplikace DEKRA CZ